Downloadables Khutbahs for Friday Prayers

PesananKhutbahJumaat~28 November 2014~

Menghargai Kepelbagaian Dalam Hidup Bermasyarakat

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah,

Marilah kita bersama mencapai ketakwaan yang hakiki dengan mengamalkan perintah Allah s.w.t. dan menjauhi laranganNya, atas dasar cinta kita pada Sang Pencipta dan RasulNya.

Marilah kita menjalani kehidupan seharian kita dengan segala kesedaran bahawa Allah s.w.t. senantiasa berada di sisi kita. Sesungguhnya Dia yang Maha Melihat sungguhpun kita tidak mampu melihatNya.


Apakah pandangan anda tentang khutbah
minggu ini
?

Nama (Harap Isikan)

Emel (Jika Ada)

Nombor Talian (Jika Ada)

Maklum Balas Anda
 

 
Khutbah Title: Menghargai Kepelbagaian Dalam Hidup Bermasyarakat. [Jawi] [28 November 2014]
Khutbah Title: Menghargai Kepelbagaian Dalam Hidup Bermasyarakat. [PDF] [28 November 2014]
Khutbah Title: Menghargai Kepelbagaian Dalam Hidup Bermasyarakat. [28 November 2014]

Marilah kita bersama mencapai ketakwaan yang hakiki dengan mengamalkan perintah Allah s.w.t.?

dan menjauhi laranganNya, atas dasar cinta kita pada Sang Pencipta dan RasulNya.?

Khutbah Title: Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf). (Jawi) [21 November 2014]
Khutbah Title: Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf). (PDF) [21 November 2014]
Khutbah Title: Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf). [21 November 2014]

Manusia sebagai ciptaan Allah yang mempunyai akal fikiran pastinya akan berselisih pandangan. Itu merupakan satu sunnatullah pada ciptaan, kerana daripada perbincangan dan pertukaran pandanganlah akan terhasil ilmu dan buah fikiran, yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kehidupan manusia. Tidak kiralah sama ada daripada sudut ekonomi, sosial, intelektual mahupun keagamaan.

Khutbah Title: Fiqh Aqaliyyat – Berhadapan Dengan Realiti Kehidupan. (Jawi) [14 November 2014]
Khutbah Title: Fiqh Aqaliyyat – Berhadapan Dengan Realiti Kehidupan. (PDF) [14 November 2014]


To view all Khutbahs, please click here