Downloadables Khutbahs for Friday Prayers

 

Pesanan Khutbah Jumaat ~ 21 November 2014 ~

Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf)

Manusia sebagai ciptaan Allah yang mempunyai akal fikiran pastinya akan berselisih pandangan. Itu merupakan satu sunnatullah pada ciptaan.

  

Daripada perbincangan dan pertukaran pandanganlah akan terhasil ilmu dan buah fikiran, yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kehidupan manusia. Tidak kiralah sama ada daripada sudut ekonomi, sosial, intelektual mahupun keagamaan.

Sunnah perbezaan pandangan ini boleh dilihat dengan jelas berlaku sesama para Sahabat Nabi s.a.w. Meskipun mereka berselisih sehingga tahap yang amat dahsyat namun tidak sekali perselisihan ilmu mereka dibiarkan merosakkan hubungan dan kasih sayang di antara mereka.


Apakah pandangan anda tentang khutbah
minggu ini
?

Nama (Harap Isikan)

Emel (Jika Ada)

Nombor Talian (Jika Ada)

Maklum Balas Anda
 

 
Khutbah Title: Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf). (Jawi) [21 November 2014]
Khutbah Title: Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf). (PDF) [21 November 2014]
Khutbah Title: Mengurus Perbezaan Pendapat (Fiqh Ikhtilaf). [21 November 2014]

Manusia sebagai ciptaan Allah yang mempunyai akal fikiran pastinya akan berselisih pandangan. Itu merupakan satu sunnatullah pada ciptaan, kerana daripada perbincangan dan pertukaran pandanganlah akan terhasil ilmu dan buah fikiran, yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kehidupan manusia. Tidak kiralah sama ada daripada sudut ekonomi, sosial, intelektual mahupun keagamaan.

Khutbah Title: Fiqh Aqaliyyat – Berhadapan Dengan Realiti Kehidupan. (Jawi) [14 November 2014]
Khutbah Title: Fiqh Aqaliyyat – Berhadapan Dengan Realiti Kehidupan. (PDF) [14 November 2014]
Khutbah Title: Fiqh Aqaliyyat – Berhadapan Dengan Realiti Kehidupan. [14 November 2014]

Dasar bagi ilmu Fiqh Al-Aqalliyyat ialah Syariah Islam yang berbentuk anjal dan sesuai bagi setiap waktu, tempat dan suasana. Sifat anjal ini tidak bermakna agama itu diambil ringan atau diperlekehkan, malah ia memberi pengertian bahawa Syariah Islam itu hidup menerusi aplikasinya dalam masyarakat Islam yang pelbagai.

Khutbah Title: Keseimbangan Dalam Pengamalan Agama. (Jawi) [7 November 2014]
Khutbah Title: Keseimbangan Dalam Pengamalan Agama. (PDF) [7 November 2014]


To view all Khutbahs, please click here