Downloadables Khutbahs for Friday Prayers

Pesanan Khutbah Jumaat ~ 19 Disember 2014 ~

Tanggungjawab menjaga Ibu Bapa

Khutbah pada minggu ini mengajak kita untuk menghayati kisah seorang lelaki yang walaupun pernah hidup di zaman nabi s.a.w. akan tetapi beliau tidak dikategorikan sebagai sahabat baginda s.a.w. oleh kerana tidak sempat bertemu dengan Saidina Rasul.. Namun, Nabi s.a.w. menyuruh sebahagian sahabat baginda untuk mencari lelaki tersebut dan meminta doa darinya. Beliau tidak lain tidak bukan saudara-saudara sekalian ialah Uwais Al-Qarni.

Walaupun beliau hidup dalam keadaan kemiskinanakan tetapi beliau ini kaya dengan akhlak dan budi pekerti. Dirinya terkenal sebagai seorang anak yang taat beribadah dan berbakti pada ibunya yang telah pun uzur.


Apakah pandangan anda tentang khutbah
minggu ini
?

Nama (Harap Isikan)

Emel (Jika Ada)

Nombor Talian (Jika Ada)

Maklum Balas Anda
 

 
Khutbah Title: Tanggungjawab Menjaga Ibu-bapa – Pengajaran dari Kisah Uwais Al-Qarni. (Jawi) [19 Disember 2014]
Khutbah Title: Tanggungjawab menjaga Ibu Bapa. (PDF) [19 Disember 2014]
Khutbah Title: Tanggungjawab menjaga Ibu Bapa. [19 Disember 2014]
Khutbah pada minggu ini mengajak kita untuk menghayati kisah seorang lelaki yang walaupun pernah hidup di zaman nabi s.a.w. akan tetapi beliau tidak dikategorikan sebagai sahabat baginda s.a.w. oleh kerana tidak sempat bertemu dengan Saidina Rasul.. Namun, Nabi s.a.w. menyuruh  sebahagian sahabat baginda untuk mencari lelaki tersebut dan meminta doa darinya. Beliau tidak lain tidak bukan saudara-saudara sekalian ialah Uwais Al-Qarni.
Khutbah Title: Menghasilkan Suasana Rahmat Antara Pasangan. (Jawi) [12 Disember 2014]
Khutbah Title: Menghasilkan Suasana Rahmat Antara Pasangan. (PDF) [12 Disember 2014]
Khutbah Title: Menghasilkan Suasana Rahmat Antara Pasangan. [12 Disember 2014]

Setiap suami dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan dan kebajikan si isteri. Sebagai ketua keluarga juga, Islam mensyaratkan agar si suami sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap isteri mereka. Seorang suami yang menyayangi dan menyantuni isteri mereka adalah suami yang sangat dipuji Rasulullah s.a.w.

Khutbah Title: Amalan Untuk Membina Keluarga Yang Beriman Dan Bertakwa. (Jawi) [5 Disember 2014]
Khutbah Title: Amalan Untuk Membina Keluarga Yang Beriman Dan Bertakwa. (PDF) [5 Disember 2014]


To view all Khutbahs, please click here