A Singapore Government Agency Website

250221 - Fiqh Maal Dalam Pendekatan Dakwah

Trainer: Ustaz Dr Mohammad Rizhan Leman

Date: Thursday, 25 February 2021

Time: 10:00 AM  -  1:00 PM

Venue: Online

CPE: 3

Synopsis:Mempertimbangkan kesan di sebalik sesuatu perkara adalah sebuah prinsip yang diterima di dalam ajaran Islam. Kursus ini akan membincangkan contoh-contoh daripada al-Quran dan Sunnah yang menyokong penggunaan prinsip ini. Tambahan pula, Asatizah akan diperkenalkan garis panduan yang perlu diambil kira apabila menerapkan prinsip ini pada zaman ini.

Status:Kesesuaian : Tier 1

Register Here

020321 - Ilmu Takhrij Hadis Kontemporari

Trainer: Ustazah Dr Sakinah Saptu

Date: Tuesday, 02 March 2021

Time: 10:00 AM  -  1:00 PM

Venue: Online

CPE: 3

Synopsis:Kursus ini akan membincangkan kepentingan ilmu takhrij hadis dan membantu asatizah menjejaki hadis di sumber asal hadis. Ia akan mengetengahkan terlebih dahulu kaedah takhrij hadis dari metodologi tradisional. Kemudian, asatizah akan diberi panduan mentakhrij hadis menggunakan aplikasi terkini pencarian hadis.

Status:Suitability : Tier 1

Register Here