A Singapore Government Agency Website

010420 - Pengenalan Kepada Ulum Al-Quran (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Mohamed Qusairy Taha, Ketua Darul Quran

Date: Wednesday, 01 April 2020

Time: 2:00 PM  -  5:30 PM

Venue: Function Hall, Level 4 Masjid Maarof

CPE: 3

Synopsis:Kursus ini memperkenalkan konsep dan prinsip asas yang berkaitan dengan Ulum Al-Quran.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.

060420 - Perancangan Harta Pusaka dan Estet (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Mohd Kamal Mokhtar, Jawatankuasa Shariah Maybank Islamic Berhad

Date: Monday, 06 April 2020

Time: 10:00 AM  -  5:30 PM

Venue: Masjid Al-Ansar, MPH

CPE: 6

Synopsis:Perancangan Harta Pusaka dan Estet adalah penting bagi setiap orang Muslim untuk memastikan harta mereka mencukupi sebelum bersara dan dapat memberi faedah kepada peninggalannya. Terdapat perancangan harta pusaka yang dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan setiap warganegara dapat berdiri sendiri pada usia tua. Bagaiman wang CPF dapat dimaksimumkan dalam penggunaannya dan apakah peranan yang dimainkan oleh CPF Life dalam kehidupan rakyat Singapura. Instrumen-instrumen seperti Hibah, Wasiyyah, Nuzriah, dan Waqaf akan dibincangkan. Farwa pada Joint Tenancy, CPF nomination, Insurance Nomination dan implikasinya akan diterangkan kepada peserta. Kursus ini juga akan membincangkan tentang Takaful atau insurans Islam, konsep dan produknya kepada peserta.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.