A Singapore Government Agency Website

18190320 - Kaedah Pembelajaran Al-Quran - Wakaf dan Ibtida

Trainer: Prof Dr Abd Rahman

Date: Wednesday, 18 March 2020

Time: 9:00 AM  -  5:00 PM

Venue: Dewan Serbaguna, Aras 2, Masjid Kampung Siglap

CPE: 8

Synopsis:Kursus ini akan memberi fukus terhadap kaedah pembelajaran Al-Quran iaitu Wakaf dan Ibtida’. Topik yang akan dikupas termasuk: Pengertian Wakaf & Ibtida’, Faedah Wakaf & Ibtida’, Bahagian bahagian Wakaf, Wakaf Jibril/Nabawi dan lain lain lagi

Register Here

190320 - Pengenalan Kewangan Islam (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Mohd Kamal Mokhtar, Jawatankuasa Shariah Maybank Islamic Berhad

Date: Thursday, 19 March 2020

Time: 2:00 PM  -  5:30 PM

Venue: Masjid Al-Islah, Auditorium

CPE: 3

Synopsis:Kursus ini akan menerangkan tema dan aspek utama dalam Syariah yang membolehkan asatizah memahami aspek-aspek berbeza dari kewangan Islam. Asatizah juga akan dapat memahami konsep kewangan Islam, peraturan dan undang-undangya dan ciri produk serta masalah yang dihadapi di Singapura. Selain itu, sejarah pertumbuhan kewangan Islam akan dijelaskan di samping konsep asas riba, gharar dan maisir juga akan dijelaskan sebagai dasar untuk semua perbincangan. Perkara-perkara yang dilarang dalam Islam seperti ihtikar,iktinaz dan industry yang dilarang keras juga akan dibentangkan.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.