A Singapore Government Agency Website

060420 - Perancangan Harta Pusaka dan Estet (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Mohd Kamal Mokhtar, Jawatankuasa Shariah Maybank Islamic Berhad

Date: Monday, 06 April 2020

Time: 10:00 AM  -  5:30 PM

Venue: Masjid Al-Ansar, MPH

CPE: 6

Synopsis:Perancangan Harta Pusaka dan Estet adalah penting bagi setiap orang Muslim untuk memastikan harta mereka mencukupi sebelum bersara dan dapat memberi faedah kepada peninggalannya. Terdapat perancangan harta pusaka yang dijalankan oleh pemerintah untuk memastikan setiap warganegara dapat berdiri sendiri pada usia tua. Bagaiman wang CPF dapat dimaksimumkan dalam penggunaannya dan apakah peranan yang dimainkan oleh CPF Life dalam kehidupan rakyat Singapura. Instrumen-instrumen seperti Hibah, Wasiyyah, Nuzriah, dan Waqaf akan dibincangkan. Farwa pada Joint Tenancy, CPF nomination, Insurance Nomination dan implikasinya akan diterangkan kepada peserta. Kursus ini juga akan membincangkan tentang Takaful atau insurans Islam, konsep dan produknya kepada peserta.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.

090420 - Kontrak Kewangan Islam

Trainer: Ustaz Nuzaihan Hamdan, Pengarah Bersekutu , CIMB Bank

Date: Thursday, 09 April 2020

Time: 10:00 AM  -  5:30 PM

Venue: Masjid Ghufran, Auditorium, Level 4

CPE: 6

Synopsis:Kursus ini mendedahkan para peserta dengan pemahaman mengenai sistem kewangan Islam. Peserta akan mempelajari prinsip-prinsip asas kewangan Islam dan mewujudkan rangka kerja untuk memahami secara keseluruhan sistem kewangan dalam Islam.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.

Register Here