A Singapore Government Agency Website

160420 - Menangani Kemusykilan Agama Dalam Konteks Singapura (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Dr Muhammad Haniff Hassan, Zamil, S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS)

Date: Thursday, 16 April 2020

Time: 10:00 AM  -  5:30 PM

Venue: MPH, Masjid Mujahidin

CPE: 6

Synopsis:Menghadapi kemusykilan agama adalah lumrah bagi semua asatizah. Namun, ketidakperihatinan akan konteks Singapura dalam menangani kemusykilan agama boleh menyebabkan kesilapan dalam hukum, kesulitan kepada penanya dan masalah kepada asatizah yang memberi jawapan.

Oleh itu program ini bertujuan untuk membina sikap yang betul dan wasatiy dikalangan asatizah agar dapat memumuk fahaman yang baik untuk menangani kemusykilan agama, bukan hanya dari sudut tradisi ilmu Islam sahaja tapi bersesuaian dengan konteks Singapura.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.

200420 - Perceraian di Kalangan Masyarakat Islam

Trainer: Puan Murni Abbas, Kaunselor Kanan APKIM Resources

Date: Monday, 20 April 2020

Time: 2:00 PM  -  5:30 PM

Venue: Wisma Indah, Pergas, Level 3

CPE: 3

Synopsis:Kursus ini mendedahkan para peserta dengan pemahaman tentang kesan-kesan sosial daripada perceraian di kalangan kaum Muslim di Singapura.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit.

Register Here