181119 - Bengkel Kemahiran Asas Kaunseling Kekeluargaan - Peranan Asatizah (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Yusri Yubhi, CEO, Pergas

Date: Monday, 18 November 2019

Time: 10:00 AM  -  5:30 PM

Venue: Pergas, Wisma Indah, Level 3, Imam Ahmad & Imam Syafi

CPE: 6

Synopsis:Kursus ini memberikan pengetahuan dan kemahiran kaunseling keluarga. Ia juga memberikan tumpuan kepada aplikasi teknik dan praktis dan membincangkan peranan utama Asatizah dan cara pendekatan yang sesuai untuk memperkukuhkan institusi keluarga.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit dan yang belum pernah menyertainya sebelum ini.

231119 - Pengenalan Kepada Cryptocurrency (Pendaftaran Penuh)

Trainer: Ustaz Nuzaihan Hamdan, Pengarah Bersekutu, CIMB Bank

Date: Saturday, 23 November 2019

Time: 9:00 AM  -  12:30 PM

Venue: MPH, Masjid Alkaff Kampoung Melayu

CPE: 3

Synopsis:Program ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada asatizah tren ‘cryptocurrency’. Di samping itu, asatizah dapat memahami dengan lebih mendalam cara-cara pihak berkuasa menjalankan pengurusan ‘cryptocurrency’. Para asatizah juga dapat sama-sama membincangkan isu ini mengikut perspektif Islam.

Status:Keutamaan diberikan kepada asatizah yang masih belum memenuhi CPE kredit.