Memupuk Ketakwaan Dalam Keluarga

Rasulullah s.a.w. menekankan kepentingan menunaikan hak dan bersikap amanah dalam menjalankan tanggungjawab antara suami isteri dan juga keluarga.

Tiga prinsip utama dalam membentuk sebuah keluarga muslim mukmin: i) takwa sebagai tunjang utama dan ia bermula dengan diri kita sendiri, ii) keterbukaan menerima pandangan, iii) kerjasama dalam membina keluarga harmoni.