Eiduladha and Day of Arafah 2018 (Malay)

IRSYAD BERKAITAN PENETAPAN HARI RAYA AIDIL ADHA DAN HARI ARAFAH
Pejabat Mufti
Majlis Ugama Islam Singapura

 

Pendahuluan
 1. Kadangkala kita mendapati tarikh menyambut hari raya Aidil Adha dan juga hari wukuf di Arafah berbeza dengan negara Arab Saudi. Oleh itu, adakah disunatkan puasa hari Arafah bagi rakyat Singapura mengikut tarikh 9 haribulan Zulhijjah Singapura atau mengikut waktu wuquf jemaah haji di Arafah di negara Arab Saudi?

 2. Dalam hal ini, perlu diketahui bahawa ketetapan awal bulan Hijriyah merupakan antara persoalan yang berhubungkait dengan agama. Penetapannya perlu mengikuti anak bulan di ufuk setelah berlalu bulan yang terdahulu sebanyak 29 hari ataupun jika tidak kelihatan anak bulan pada malam dua puluh sembilan, maka bulan yang terdahulu digenapkan kepada tiga puluh hari. Dan hari berikutnya dianggap sebagai satu haribulan bagi bulan yang berikutnya.
  Perbezaan tempat terbit Hilal (Ikhtilaf Al-Mathali‘)
 3. Isu tentang perbezaan tempat terbitnya hilal telah dibincangkan oleh para ulama silam. Ibn Hajar Al-Asqalani menukil pendapat-pendapat ulama berkaitan isu ini. Pendapat yang muktabar di sisi Mazhab As-Syafie adalah perbezaan tempat terbitnya hilal (mathali‘) mempengaruhi penentuan awal bulan di masing-masing daerah. Pendapat   ini juga yang  dinisbahkan kepada Ikrimah, Al-Qosim bin Muhammad, Salim bin Abdillah bin Umar, Imam Malik, Ishaq bin Rahuyah dan Ibnu Abbas. (Fathul Baari, 4/123).

 4. Terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan tentang perbezaan mathla‘ antara satu negara dengan yang lain. Antaranya hadith yang diriwayatkan Imam Muslim berkenaan dengan perbezaan yang berlaku pada penetapan awal Ramadan antara mereka yang berada di Al-Sham (Damshik) dengan para sahabat yang berada di kota Madinah. Ibn Abbas berkata kepada Kuraib: ‘Kami di sini melihat anak bulan pada malam Sabtu, oleh itu kami terus berpuasa hingga kami sempurnakan 30 hari atau hingga kami melihat anak bulan Syawal.’ Kuraib bertanya: ‘Tidakkah memadai bagi kamu dengan penglihatan anak bulan itu oleh Muawiyah dan puasanya?’ Ibn Abbas menjawab, ‘Tidak! Beginilah caranya Rasulullah SAW menyuruh kami…’.”

 5. Al-Khatib Al-Syarbini menjelaskan  dalam Mughni Al-Muhtaaj: “Dan apabila dilihat hilal di sesuatu negara maka wajiblah hukum yang sama bagi negara berhampiran sebagaimana kota Baghdad dengan kota Kufah, tidak bagi negara yang berjauhan seperti negara Hijaz dengan negara Iraq”.

 6. Mathla’ ataupun tempat terbitnya hilal di Singapura dan di rantau Asia Tenggara adalah berbeza dengan Arab Saudi. Dengan kedudukan Arab Saudi yang jauh lebih barat dari Singapura juga disebabkan perbezaan masa antara kedua-dua negara. Oleh itu, kedudukan hilal sewaktu ia dicerap di Arab Saudi adalah lebih tinggi berbanding dengan cerapan hilal yang dijalankan di rantau ini.

 7. Oleh kerana itu, menjadi tanggungjawab setiap individu untuk mengikut ketetapan di negara masing-masing bagi menetapkan awal bulan Zulhijjah. Apabila telah disabitkan awal Zulhijjah di Singapura, maka hari kesembilan Zulhijjah itulah hari Arafah dan pada hari kesembilan Zulhijjah itulah juga hari disunatkan berpuasa hari Arafah.

 8. Jawatankuasa Fatwa Muis pernah diajukan pertanyaan berkaitan penetapan awal bulan Zulhijjah berbeza dari negara Arab Saudi. Keputusan fatwa menetapkan [1]:
  1. Hari Raya Haji (Aidiladha) bukanlah satu hari perayaan sosial atau sebagainya bahkan ia adalah satu hari keagamaan dan berkaitan dengan amal ibadat dan sembahyang bagi orang-orang Islam. Semua amal ibadat dan sembahyang mempunyai waktunya masing-masing dan akan berlainan mengikut kedudukan tiap negara dengan masanya.
  2. Kita sedia maklum bahawa dunia kita ini bulat, ketika timur jauh berada pada waktu pagi, timur tengah baru masuk tengah malam. Di barat pula ada yang masih petang dan ada yang masih dalam hari yang lain pula. Oleh kerana kita berada di timur Mekah dengan jarak masa 5 jam, jika mengikut rukyah atau hisab, anak bulan qamariah itu tidak ada, yakni posisi (kedudukan) di mana negara kita berada belum lagi masuk dalam bulan taqwim itu. Maka amal ibadat dan yang bersangkut-paut dengannya belum masuk waktunya atau belum boleh diamalkan. Tetapi bagi negara-negara yang berada di barat Mekah jika telah dipastikan thabit anak bulan taqwim, maka semua negara itu tertakluk dengan penentuan dari Mekah.
 9. Dengan ini adalah jelas bahawa setiap negara tertakluk kepada penentuan kawasan mereka dan bukan pada penentuan anak bulan di Mekah. Pejabat Mufti juga ingin menasihati masyarakat Islam bahawa apa jua pandangan yang dipilih, agar mereka mengelakkan daripada menyalahkan pandangan yang lain.


  [1] Kumpulan Fatwa Pertama, cetakkan pertama, 1987, Majlis Ugama Islam Singapura, Singapura, hlmn 20.

  Pejabat Mufti
  Majlis Ugama Islam Singapura