Sifat Mazmumah Yang Perlu Dibersihkan Menyebar Fitnah

  • “Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu orang yang fasiq dengan sesuatu berita, maka selidiklah kebenarannya. Supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (tentangnya) sehingga kamu menjadi orang-orang yang menyesal terhadap apa yang kamu lakukan” [Surah Al-Hujarat ayat 6]
  • Pada zaman teknologi yang mana informasi bergerak bebas dengan kurang kawalan. Setiap apa yang kita ucapkan dan catat di dalam lelaman sosial dan sebagainya, dengan mudah dapat dibaca oleh ribuan insan lain. Bahkan, ia boleh disebarkan dengan cepat, dan dapat diketahui mereka yang tidak pernah kita kenali. Keadaan seperti ini membuatkan apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. di dalam surah al-Hujuraat tadi menjadi satu perkara yang lebih kritikal pada hari ini, serta perlu diperhatikan dan diteliti.
  • Melalui ayat pada surah Al-Hujurat, kita memahami bahawa persoalan yang perlu kita ajukan sentiasa sebelum menyebarkan sesuatu adalah, apakah kemanfaatan yang dapat diraih melalui menyebarkan berita-berita yang kemungkinan besar tidak tepat? Lebih buruk lagi sekiranya berita tersebut merupakan fitnah ataupun berita yang palsu.