Khutbah Aildilfitri: Kemenangan yang Berkekalan

  • Untuk mengecapi kejayaan sejati dan yang berterusan, janganlah kita terlupa akan keinsafan yang menjadi pemacu semangat untuk kita mengatasi kesusahan dan krisis satu ketika dahulu. Adalah amat rugi jika sekiranya keadaan kita sebelum dan selepas ujian adalah sama sahaja.

  • Kita terus berusaha mempertingkatkan diri dengan mengambil pengajaran dari pengalaman yang telah kita lalui.

    1. Sikap bertanggungjawab

    2. Keyakinan dalam kehidupan beragama kita

    3. Memelihara institusi-institusi agama