Sifat Keihsanan Jalan Meraih Kemaslahatan

  • Sifat dan ciri keihsanan berlawanan dengan kemudaratan.  Sifat keihsanan seharusnya membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan yang lebih besar, dan ia akan menolak segala bentuk kemudaratan.
  • Sebagai contoh, ketika di awal penularan Covid-19, pintu-pintu masjid terpaksa ditutup. Solat Jumaat dan berjemaah di masjid juga dihentikan buat seketika. Akan tetapi keputusan yang diambil itu adalah demi menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat dengan mencegah penularan wabak. Itulah hakikat keihsanan dalam situasi tersebut.