Berkhidmat kepada Mereka yang Kurang Upaya

  • Sejarah telah banyak memaparkan sifat dan akhlak Nabi Muhammad (s.a.w) yang unggul dalam menjalani kehidupan kemasyarakatan.
  • Baginda (s.a.w.) memberi contoh buat para sahabatnya, cara yang terbaik berhadapan dengan berbagai lapisan masyarakat. Baginda (s.a.w.) menggalakkan para sahabatnya untuk bersikap ihsan, bersikap empati dan peduli dengan semua orang, pada batasan pergaulan mereka.