Perancangan Awal: Menjamin Kemaslahatan Individu

  • Allah (s.w.t) melarang kita daripada memberikan kepercayaan untuk menguruskan harta kita kepada mereka yang ‘safah’, iaitu boros, atau yang tidak mampu untuk membuat perancangan harta dengan baik.
  • Harta yang diberikan kepada kita oleh Allah (s.w.t) adalah sebagai asas pembangunan hidup kita. Oleh itu, sudah semestinya kita harus membuat perancangan harta dengan sifat bertanggungjawab.