Mengenal Pasti Ciri-ciri Ajaran Sesat

  • Pemilihan guru adalah sesuatu yang amat penting dalam perjalanan menuntut ilmu. Menimba ilmu dari ahlinya adalah sesuatu yang amat dituntut dalam Islam.
  • Mencedok ilmu bukan dari ahlinya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang terpengaruh dengan ajaran sesat.
  •  Salah satu cirinya ialah ajaran yang dilakukan secara bersembunyi, rahsia atau penyampaiannya hanya kepada ahli-ahli kumpulan tertentu sahaja.