Merancang untuk Kebajikan Keluarga Kita

  • Pada setiap ketika, dan dalam setiap perkara, Syariat Allah s.w.t mengelakkan kemudaratan, dan menjaga kemaslahatan dan kebaikan.
  • Jika kita tidak memahami aspek agama ini dengan betul dan sempurna, akan timbul pelbagai masalah di dalam mengamalkan tuntutan agama. 
  • Apabila kita hanya mementingkan diri sendiri, maka hilang sikap rahmah dan ihsan di dalam muamalat kita dengan orang lain. Ini tentu sekali bercanggah dengan nilai dan ajaran agama.