Tawakkal

  • Sikap bertawakal kepada tuhan perlu dihubungkait dengan semangat untuk berusaha. Hubungan di antara berusaha dan bertawakal ini, adalah amat erat. Tiada guna usaha tanpa bertawakal dan tiada makna tawakal tanpa berusaha. Keduanya melengkapi satu sama yang lain. Kita berusaha untuk mengatasi ujian dan pada masa yang sama kita juga menaruh harapan kepada Allah s.w.t. agar dikurniakan hasil yang baik, itulah erti tawakal yang sebenar.

  • Seorang muslim bukanlah seorang yang pasif, diam saja menerima kenyataan yang tidak baik, apalagi bila hal itu dilakukan dengan dalih tawakkal, padahal tawakkal itu adalah berserah diri kepada Allah atas apa yang akan diperoleh sesudah berusaha secara maksimal.