Membangun Potensi Golongan Belia Kita

  • Hadith Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa salah satu di antara tujuh golongan yang akan mendapat perlindungan esok di akhirat adalah para pemuda yang menghabiskan usia mudanya dengan beribadah dan mentaati Tuhan. 
  • Panduan pertama: Para belia perlu berusaha untuk membina amalan agama serta keimanan terlebih dahulu. 
  • Panduan Kedua adalah untuk para masyarkat untuk mendampingi golongan muda ini dan memberi kepada mereka kepercayaan. 
  • Panduan ketiga adalah untuk memahami cabaran yang para belia hadapi.