Sikap Muslim Dalam Menangani Cabaran Kehidupan Sosial

  • Kita hidup di dalam masyarakat majmuk. Masyarakat kita terbentuk dari pelbagai lapisan dan latar belakang serta keinginan dan aspirasi. Di dalam kerenceman sedemikian, akan terdapat perkara-perkara yang tidak selari dengan keimanan dan ajaran agama.

  • Batasan yang dijelaskan Syariat Islam ini amat jelas, bagi pembentukan ikatan hubungan yang sah. Padanya terkandung maslahat buat umat manusia. Ia adalah pegangan kita sebagai umat Islam.