Nilai-Nilai dalam Al-Quran, Nilai Ketakwaan

 • Khutbah pada bulan ini bakal memberi penumpuan kepada pengajaran yang boleh diraih daripada beberapa ayat suci al-Quran yang terpilih. Ayat-ayat yang dipilih semuanya bermula dengan seruan Allah s.w.t. kepada orang-orang yang beriman.

   

   

 • Apa yang diinginkan Tuhan daripada ibadah korban bukan banyaknya daging. Akan tetapi, yang diharapkan adalah kita ini menjadi manusia yang jiwanya dilembutkan dan dilunakkan untuk sanggup berpisah dengan sedikit harta yang kita sayangi demi Allah s.w.t.

   

   

 • Pendek kata ketakwaan adalah kompas kebaikan yang perlu ada pada kita sama ada kita sedang beribadah, bekerja, belajar dalam keadaan seorang diri mahupun bersama orang ramai.