Memakmurkan Kehidupan Melalui Penjagaan Alam Sekitar

  • Sebagai wakil Allah s.w.t. di muka bumi ini, kita telah ditugaskan untuk memikul amanah memakmurkan dunia ini dengan memeliharanya dari sebarang keburukkan. 
  • Dari itu, seorang insan ketika berurusan dengan alam ciptaanNya dengan segala nikmat yang terdapat padanya, ia berurusan dengan penuh berhati-hati dan dengan penuh berhemah. 
  • Seorang mukmin ketika berurusan dengan nikmat kurniaan Tuhan, yang menjadi ukurannya bukanlah banyak ataupun sedikit nikmat yang dikecapi. Akan tetapi yang menjadi ukurannya adalah untuk menggunakan nikmat tersebut, sekadar yang diperlukan sahaja.