Menghidupkan Keseimbangan

  • Penciptaan Allah mengundang manusia untuk terus mengkaji dan meneliti akan rahsia di sebalik penciptaan tersebut yang akan memacu manusia ke arah kebenaran yang hakiki iaitu mengiktiraf akan keagungan Sang Pencipta yang Maha halus penciptaanNya. 
  • Allah menyebut soal penciptaan Al-Mizan iaitu neraca atau alat untuk menimbang. Ibn 'Asyu mentafsirkan bahawa Allah menggandingkan langit dan necara untuk mengisyaratkan berapa penting dan agungnya keadilan itu. 
  • Allah Mengulangi kalimat al-mizan di dalam surah Ar-Rahman sebanyak tiga kali. Ia menunjukkan betapa pentingnya neraca keadilan dan keseimbangan di dalam kehidupan manusia.