Memperkukuh Institusi Keluarga Menurut Nilai Islam

  • Peranan kedua ibu ayah di dalam keluarga menjadi lebih penting lagi, dengan perkembangan gaya hidup alternatif yang tidak selari dengan tata-susila, nilai dan budaya masyarakat, serta panduan agama kita.
  • Ibu bapa hari ini juga perlu memiliki pengetahuan untuk menyediakan bimbingan dalam berhadapan dengan persekitaran kehidupan dan zaman masakini.