Keindahan Ajaran Islam

  • Sebagai seorang yang beriman, kita perlu terus berusaha untuk memelihara kenikmatan iman dan Islam ini dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
  • Seorang mukmin sejati akan turut menghiasi keimanannya dengan keindahan akhlak. Iman dan akhlak adalah dua nilai yang saling berkait rapat antara satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan.
  • Kita tanamkan azam tahun baru ini untuk mendalami dan memahami ilmu agama dengan lebih baik.