Memperkukuhkan Hubungan Silaturahim

Kepentingan ibadah dan hubungan silaturahim sehingga ia digandingkan dengan rukun Islam seperti solat dan zakat.

Apabila kita berusaha dengan sebaiknya untuk memelihara hubungan silaturahim, ia merupakan cerminan kesungguhan kita untuk memperoleh keampunan dan keberkatan hidup di dunia.

Kejayaan kita dalam mengeratkan hubungan silaturahim tidak terletak pada bilangan rumah yang kita berjaya kunjungi. Akan tetapi pada keikhlasan perbuatan tersebut.