2019 Feb 01

  • Khutbah sepanjang bulan ini akan membicarakan mengenai nama-nama Allah s.w.t. yang mulia, dan pelajaran yang mampu kita raih daripada nama-nama tersebut.
  • Sebagai permulaan, sesuai rasanya dimulakan dengan nama tuhan yang membaca suatu makna yang istimewa. Ia adalah namaNya yang mulia, At-Tawwab. Yang bermaksud: Yang Maha Menerima Taubat.
  • Sifat at-Tawwab tersebut, mencerminkan bagaimana Allah s.w.t. menerima taubat hambaNya yang telah melakukan kesilapan dan dosa. Bahkan Allah s.w.t. tidak pernah jemu untuk menerima taubat seseorang hamba, selagimana hamba tersebut memohon pengampunan sebelum ajalnya tiba.