Erti Kasih Sayang dan Rahmat Seorang Ibu

  • Tidak dinafikan bahawa sifat rahmat diantara kalimat yang banyak diulangi dalam Al-Quran jika dibandingkan dengan kalimat yang lain. Bahkan, sifat rahmat merupakan sifat pertama dimana Allah (s.w.t.) mengenalkan diri-Nya kepada hamba-hamba-Nya dalam surah Al-Fatihah.

  • Segalanya membawa maksud bahawa sifat ini patut dijadikan asas bagi interaksi kita sesama manusia. Lebih-lebih lagi dalam hubungan kita di dalam keluarga.