Kepentingan Menuntut Ilmu Agama dari Sumber yang Sahih

  • Memahami Al-Quran dan Sunnah daripada teks dan terjemahan tidak mencukupi. 
  • Pemahaman yang salah berkaitan teks agama boleh menjerumuskan seseorang ke lembah kesesatan. 
  • Justeru, jangan kita memandang mudah terhadap mempelajari ilmu agama. Ia berkaitan dengan kesejahteraan diri kita serta keluarga, di dunia dan di akhirat.