Mengharungi arus kehidupan yang serba berpengaruh

  • Ilmu agama ini perlu disemai di dalam hati dan sanubari anak-anak demi menjaga pendirian mereka supaya tidak mudah terpengaruh dengan anasir-anasir yang tidak elok.
  • Imam Al-Ghazali berkata dalam Ihya’ Ulumiddin menegaskan bahawa kewajipan setiap individu untuk menuntut Ilmu agama, berbeza mengikut keadaan dan situasi individu tersebut.
  • Ibu bapa hari ini bukan sahaja perlu memiliki pengetahuan untuk menyediakan bimbingan dan panduan hala tuju pemikiran dan pengalaman hidup sesuai dengan persekitaran kehidupan dan zaman mereka; akan tetapi kita seharusnya peka akan perkembangan serta cabaran yang dihadapi anak-anak.