Dadah Itu Haram : Prihatin dan Ambil Peduli

  • Islam merupakan agama yang menitikberatkan kemurnian diri. Di sinilah, prinsip-prinsip dan objektif tertinggi Syariat ataupun lebih dikenali sebagai Maqasid Shari’ah memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Antara perkara yang mana agama ini sentiasa berusaha untuk memelihara ialah pemeliharaan akal dan nyawa.
  • Islam melarang keras, segala bahan yang boleh memabukkan serta mengakibatkan insan itu hilang pertimbangan akalnya buat sementara. Seperti arak dan juga dadah. Bahkan terbukti bahawa dadah itu lebih berbahaya.