Menghargai Jasa Isteri

  • Hadith berkaitan kesempurnaan akhlak, ternyata ia menghubungkaitkan antara tiga perkara, antara satu dengan yang lain. Kesempurnaan iman dihubungkaitkan dengan 3 kesempurnaan akhlak, dan kesempurnaan akhlak pula dikaitkan dengan kelakuan seseorang dengan ahli keluarganya.
  • Jika kita ingin mengetahui kebaikan seseorang itu, lihatlah bagaimana cara dia melayani keluarganya. 
  • Besarnya peranan seorang isteri di sisi Islam sehinggakan kita mendapati Nabi s.a.w. bersabda, yang bermaksud: Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan yang paling baik antara kamu adalah yang paling baik dengan isterinya (Hadith riwayat At-Tirmizi).