Peranan Ibu Ayah Dalam Membentuk Identiti Anak

  • Anak-anak merupakan amanah Allah. Mendidik mereka dengan ilmu agama merupakan di antara tanggungjawab ibu bapa dan akan dipersoalkan di akhirat kelak.
  • Kita perlu pastikan bahawa pendidikan yang diterima oleh anak-anak kita sejajar dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariat dan sesuai dengan tahap kefahaman dan fitrah keperibadian anak tersebut.