Fatwa - Panduan Agama Kontemporari Buat Masyarakat

  • Ketika berdepan dengan setiap persoalan kehidupan, hendaklah kita merujuk kepada ilmuan atau golongan yang pakar dalam isu tersebut.
  • Kepentingan institusi fatwa dalam memberikan panduan kepada masyarakat terhadap isu-isu kompleks yang tidak pernah wujud dalam tradisi ilmu yang kita warisi.
  • Fatwa mampu memperkasa (empower) sesebuah masyarakat untuk mengemudi cabaran moden dengan penuh keyakinan (confident), dengan berteraskan ilmu dan berdaya tahan (resilient) mengharungi cabaran.