Mengukuhkan Institusi Keluarga Islam

  • Agama telah meletakkan panduan yang amat jelas dalam membentuk institusi keluarga dalam usaha kita mencari keredaan Allah (s.w.t) di dunia dan di akhirat. Tiada kekeliruan mahupun kecelaruan apakah bentuk dan rupa institusi keluarga di dalam Islam. Bahawa ia dibina di atas hubungan sah di antara seorang lelaki dan wanita.

  • Teruskan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama yang lebih menyeluruh lagi komprehensif.
  • Kita perlu menangani kerencaman hari ini dengan penuh kematangan serta berpandukan hikmah dan rahmah.