Keperibadian Rasulullah s.a.w. - Merendah Diri

 • Seorang hamba yang ikhlas kerana Allah, akan mudah untuk merendahkan dirinya dan bertawaduk. Kerana beliau mengenali Tuhan Pencipta.

   

   

 • Sedarilah bahawa sekiranya kita benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah s.w.t., suburkanlah dalam diri kita sifat-sifat Mahmudah (terpuji) seperti tawaduk, kerendahan hati dan kehalusan budi pekerti.

   

   

 • Apabila kita merendahkan diri dan jiwa kita kepada Allah s.w.t., maka seluruh anggota kita akan ikut tunduk merendah diri.