Ilmu Fikah: Mekanisma Pemahaman Syariat Islam

  • Para sahabat dididik agar mampu berijtihad atau memberikan pandangan dalam permasalahan hukum kerana mereka telah dibekalkan dengan kefahaman agama yang baik.
  • Fikah atau Fiqh adalah antara disiplin ilmu yang wujud dalam sains Islam.
  • Lapangan ilmu fikah mempersembahkan kemampuan dan kehebatan intelektual ulama silam dalam menganalisa hukum-hakam.