Nilai Rahmat Dalam Kehidupan Mukmin

Kita ikhlaskan diri bertaubat kepada Allah (hablum minallah) di atas segala dosa-dosa terdahulu.

Kita memperbaiki hubungan sesama manusia (hablum minan nas).

Kita menyambung tali silaturahim sesama ahli keluarga, saudara mara dan sahabat handai.