Keseimbangan dalam Kehidupan

  • Islam sangat menitik beratkan kepada umatnya untuk mempelajari dan memperdalami ilmu pengetahuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini ialah ilmu yang bermanfaat serta ilmu yang mendorong manusia untuk membuat sumbangan bagi kebaikan serta kemaslahatan masyarakat umum.
  • Nabi (s.a.w.) mengajar kita agar bersederhana dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Janganlah kita terlalu sibuk dengan urusan dunia hingga urusan ukhrawi dilupakan. Kita juga tidak seharusnya hanya fokus pada ibadah ritual semata-mata sehingga urusan, hak serta tanggungjawab duniawi kita terabai.