Mengajak Kepada Kebaikan Kunci Kebahagiaan

  • Hakikat kebahagiaan dalam sebuah keluarga terhasil apabila hubungan tersebut terbina di atas landasan takwa.
  • Komitmen seorang ayah kepada anak-anaknya adalah dengan meluangkan masa berkualiti bersama mereka. Kita juga boleh mengambil peluang daripada aktiviti-aktiviti keluarga yang disediakan oleh pihak masjid, ataupun agensi komuniti.
  • Urusan kekeluargaan adalah tanggungjawab bersama antara suami dan isteri.