Dedikasi Seorang Ayah Dalam Pendidikan dan Pembangunan Anak

  • Seorang ayah bukan sahaja bertanggungjawab memberikan nafkah kepada keluarganya. Bahkan peranan yang lebih penting lagi, adalah memberikan pendidikan seutuhnya kepada anak-anak. Merangkumi aspek-aspek jasmani, rohani, intelek dan jiwa.
  • Anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini kadang-kadang tersilap langkah dan tindakan. Maka janganlah kita terburu-buru memberikan hukuman dan menyingkirkan mereka.