Nilai-Nilai dalam Al-Quran - Pergaulan yang Baik dalam Rumahtangga

  • Perhatikan firman Allah s.w.t yang ditujukan khas kepada kaum lelaki. Ternyata padanya terkandung hikmah yang pelbagai. 
  • Sepanjang kita hidup di dunia ini, terdapat dua jenis hak yang perlu kita tunai. Hak Tuhan dan Hak sesama makhluk ciptaan Tuhan. 
  • Ayat yand dibacakan merupakan peringatan bagi setiap individu bahawa untuk menjada sesuatu hubungan itu ia memerlukan kepada usaha kedua-dua pihak. 
  • Islam mengajar kita untuk melihat kepada aspek positif dalam diri pasangan kita. Hargai segala usaha dan sumbangan yang telah diberikan oleh pasangan kita. Dan berusaha untuk mencari huraian serta jalan keluar dengan berbincang dengan baik.