Memelihara Kesejahteraan dan Kesihatan Mental

  • Kehidupan yang baik dapat diertikan sebagai kehidupan yang aman, nyaman, damai, tenteram, rezeki yang lapang, dan bebas dari kesengsaraan dan kesulitan. 
  • Penjagaan akal bagi memelihara kesihatan mental merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesihatan mental itu mempunyai kesan dalam kehidupan seharian serta masa depan seseorang. 
  • Tekanan dan kemurungan dalam diri seseorang individu tidak boleh dibiarkan begitu sahaja tanpa sebarang tanpa sebarang pencegahan atau rawatan.