Kebebasan Bersuara dan Tanggungjawabnya

  • Allah (s.w.t.) melarang hambanya untuk mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Kerana segala yang kita dengar, serta apa yang kita ucapkan, hendaklah berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukan andaian dan hawa nafsu.
  • Islam mengakui hak kebebasan bersuara. Tetapi ia perlu dilakukan dengan cara yang adil lagi berhikmah dan mencapai kebaikan bersama.