Peranan Kita dalam Melindungi Alam Sekitar

  • Ketika Allah menciptakan bumi, manusia disuruh untuk memakmurkannya dengan menjalani kehidupan secara harmoni dengan alam sekitar.  Kita disuruh untuk memelihara bumi agar orang lain dan generasi mendatang juga dapat menghuninya dan hidup di bumi dengan jaya. 
  • Di mana sahaja kita membaca di dalam Al-Quran, kita dapati rujukan kepada keajaiban ciptaan Tuhan. Dia mengajak kita untuk melihat, memerhatikan, merenung dan mempelajari dari ciptaan-Nya. 
  • Memelihara alam sekitar berkait-rapat dengan salah satu ajaran yang paling asas dalam agama kita, iaitu memelihara nyawa, atau "hifz al-nafs". Apabila nyawa manusia diancam maka cabaran ini harus diutamakan. 
  • Marilah kita membentuk keluarga kita agar mereka menyintai alam sekitar dan berusaha untuk melindunginya.