Sikap Bertolak Ansur: Ciri Masyarakat yang Berjaya

  • Agama Islam tidak hanya terhad pada ritual ibadah sahaja. Selain itu, aspek yang sangat diambil berat oleh Islam adalah aspek akhlak dan ihsan dalam setiap perbuatan dan pergaulan kita bersama orang lain.
  • Sifat tasamuh merupakan sifat yang harus ditonjolkan kepada semua tidak kira agama dan bangsa.