Menghidupkan Sifat Menghormati Perbezaan Pandangan

  • Kepelbagaian dan perbezaan dalam menentukan suatu keputusan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Hatta dalam urusan agama seperti hukum hakam. Perbezaan pendapat tidak terkecuali.
  • Kita hendaklah berlapang dada apabila menghadapi suatu pandangan yang tidak serasi dengan pegangan kita. Sikap keterbukaan dan toleransi dalam berdepan dengan perbezaan adalah prinsip ulama terdahulu.