Khutbah Aidiladha : Kejayaan Memerlukan Pengorbanan

  • Dalam ibadah korban, keistimewaannya bukanlah terletak pada amalan penyembelihan yang dilakukan, tetapi matlamat agung yang hendak dicapai ialah manifestasi ketakwaan yang penuh ikhlas bagi mereka yang menunaikan ibadah tersebut.

  • Mukmin yang menghayati maksud pengorbanan yang sebenar, akan sentiasa mencari ruang serta peluang untuk menyumbang, bagi membawa keringanan kepada kehidupan saudaranya yang memerlukan