Menzahirkan Sifat Rahmah Dan Mawaddah Dalam Keluarga

  • Rumahtangga itu adalah satu perjalanan bersama. Kadangkala masalah kehidupan itu datang menimpa. Mungkin isu kewangan yang semakin meruncing. Kemungkinan juga isu pembelajaran anak-anak, dan sebagainya.
  • Allah (s.w.t) mengajar kita ketika berhadapan dengan persengketaan dalam rumahtangga, untuk tidak melupakan kebaikan pasangan kita