Berbakti dan Mendampingi Ibu Bapa

  • Berbakti kepada orang tua adalah fitrah bagi setiap manusia. Kerana dalam setiap jiwanya tertanam rasa cinta dan hormat kepada ibu dan ayahnya.
  • Kerana menjaga keperluan mereka sedaya yang kita mampu, merupakan sebahagian daripada berbakti kepada kedua orang tua. Kerana sesungguhnya mereka telah membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Maka sewajarnya kita mohon kepada agar Allah (s.w.t.) membalas kasih sayang mereka.