Membudayakan Kebaikan Dengan Semangat Ihsan

Madrasah Ramadan menerima kehadiran sesiapa sahaja yang menginginkan rahmat Allah.

Muhasabah akan mendorong kita mempertingkatkan amal kebajikan kita disertai dengan nilai keihsanan.

Dalam kita menghidupkan nilai keihsanan, kita juga boleh memikirkan tentang keihsanan dalam bentuk sumbangan fi sabilillah (di atas jalan Allah).